Your Cart


PRESENTACIÓ


L'INSTITUT DE DRETS HUMANS D’ANDORRA es va constituir el març del 2006 i posteriorment es va registrar al Registre d'Associacions de Govern d'Andorra amb el núm. 11/2011; les seves finalitats són l’estudi, la investigació, la divulgació, la promoció, la defensa dels Drets Humans i la denúncia de les seves violacions.


L’associació persegueix aquestes finalitats des d’una perspectiva interdisciplinària, es­pecialment a partir de la Constitució Andorrana, la Declaració Universal de Drets Humans de les Nacions Unides i la Convenció per a la Salvaguarda dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals del Consell d’Europa, amb la voluntat d’esdevenir un instrument d’assessorament de les diferents institucions del Principat d’Andorra.


Per a fer possibles aquests objectius, l’associació està oberta a totes les opinions per desenvolupar i normalitzar els Drets Humans al nostre país, compromeses en la defensa dels Drets Humans, i col·labora amb entitats i organitzacions públiques i privades, nacionals i internacionals que puguin facilitar la consecució d’aquests fins.

Membres de la junta: 
nom càrrec
Josep M. Tomàs Bach
Secretari
Teresa Morera Porta
Vice-president
Antònia Escoda Alegret
Vocal
Sílvia Bernet Vidal
Tresorer
Joaquim Joan Vanyó
Vocal
President: 
Elisa Muxella
 

COMISSIONS DE TREBALL

En aquests moments existeixen a l'IDHA les comissions següents:

  • Comissió de Justícia.
  • Comissió per la igualtat de gènere.
  • Comissió per la qualitat democràtica.
  • Comissió pels drets de l'infant.

 

INFORMES

En aquest lloc podreu trobar els informes efectuats per l'Institut de Drets Humans d'Andorra i presentats als organismes corresponents.

PDF's

AMB ARGENTINA

 

INFORME IDHA DRETS NENS 2012 (ES)

 

INFORME IDHA DRETS NENS 2012 (FR)

 

INFORME SOBRE LLEI BOPA

 

ESTATUTS/MEMÒRIES

PDF´s

DRETS HUMANS TEORIA I PRÀCTICA

IDHA ESTATUTS MODIFICATS

MEMÒRIA 2006

MEMÒRIA 2012 ENQUESTA

MEMÒRIA 2012

 

 

 

FES-TE SOCI

 

Per a poder ser soci de l'Institut de Drets Humans d'Andorra heu d'omplir el formulari que s'adjunta i lliurar-lo a la bústia de l'associació situada al Centre la Llacuna o bé enviar-lo al nostre correu electrònic:

 

QUOTES
Alta 18,00 €
Bàsica 15,00 € rebut trimestral
Bàsica 60,00 €     rebut anual
Col·laborador 150,00 €     rebut anual
Protector 500,00 € rebut anual
Benefactor 1000,00 €    rebut anual